Windows Operations Engineer

Job description

Osnovne aktivnosti:

 • Upravljanje Aktivnim Direktorijumom i vezanim servisima;
 • Konfiguracija i administracija IIS-a;
 • Poznavanje SSL/TLS-a, upravljanje sertifikatima (CSR, instalacija sertifikata, automatizacija obnove sertifikata...);
 • Organizovanje procesa održavanja sistema;
 • Rad na automatizaciji infrastrukture;
 • Deployment novih servera kroz alate za automatizaciju;
 • Adminstracija MS SQL servera (identity management, backup taskovi, restore, Always-On...);
 • Powershell (PS remoting, scripting...);
 • Praćenje i ažuriranje monitoring sistema za Windows infrastrukturu;
 • Upravljanje bezbednosnim podešavanjima Windows servera;
 • Održavanje WSUS-a;
 • Troubleshoot na Windows serverima i infrastrukturi na kojoj se nalaze;

Ostale aktivnosti:

 • Microsoft 365 administacija;
 • On-board novih klijenata;
 • Popuna tehničke dokumentacije;
 • Interno i eksterno izveštavanje;

Requirements

Potrebne veštine:

 • Windows Server(AD, Group Policy, DHCP, DNS ...);
 • Powershell (Scripting, Remoting...);
 • Microsoft 365 (AzureAD, Licensing, User management, Exchange Online, Sharepoint Online...);
 • Microsoft Azure (VM, Networking, Storage);
 • Network (TCP/IP, VPN...);
 • Vmware (ESXi, vCenter);
 • Server infrastruktura (Isksutvo u radu sa fizičim serverima);
 • Storage infrastruktura (NetAPP, HP 3PAR, IBM Storwize, Hitachi);
 • Linux (Linux administration, Bash scripting...)

Benefiti:

 • Rad u dinamičnom timu gde su nove ideje i otvorena komunikacija veoma cenjeni
 • Visoka mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja unutar kompanije
 • Kontinuirana obuka kroz mentorske programe, interne i eksterne obuke i sertifikacije
 • Hibridni model rada uz kombinaciju rada od kuće i iz kancelarije
 • Niz benefita koje podrazumevaju privatno zdravstveno osiguranje
 • Rad u modernom prostoru na atraktivnoj lokaciji