VMware i Storage Expert

 • Mainstream Enterprise Cloud
 • Belgrade, Serbia

VMware i Storage Expert

Job description

Nadležnosti:

 • Instalacija i održavanje virtualizacionih platformi baziranih na VMware tehnologiji
 • Testiranje funkcionalnosti novih verzija VMware-a
 • Sugerisanje adekvatnih infrastrukturnih topologija
 • Praćenje grešaka na sistemu, instalacija sigurnosnih i ostalih zakrpi, rad sa podrškom proizvodjača
 • Podešavanje replikacije sa udaljenim platformama bazirane na sledećim tehnologijama: SRM, EMC & NetApp storage replication, Veeam Replication and Backup
 • Pružanje podrške korisnicima pisanim putem
 • Pružanje podrške interno u okviru tima
 • Dokumentovanje infrastrukture
 • Razvoj i usavršavanje sistema


Requirements

Zahtevi:

 • 3+ godina iskustva u radu
 • VMware Virtuelizacija - napredni nivo
 • Storage - iskustvo u radu sa data storage sistemima i SAN mrežama baziranim na iSCSI, FC i NFS
 • Iskustvo u radu sa opremom u data centrima
 • Razumevanje koncepta root cause analize, sistemskom pristupu dizajnu sistema,
 • Organizovan, timski igrač, prima i deli znanje i ima sposobnost da obučava


Poželjna iskustva i znanja:

 • *nix operativni sistemi: CentOS, Ubuntu - srednji nivo
 • Web servisi: Apache, Nginx, PHP-FPM - srednji nivo
 • MySQL serveri, replikacija i klasteri - osnovni nivo
 • NoSQL baze: Memcache, Redis - osnovni nivo
 • HA servisi: HAProxy, Keepalived - osnovni nivo
 • Virtuelizacione platforme: Citrix XenServer, VMware - osnovni nivo
 • Automatizacija: Ansible
 • Monitoring - Nagios, SNMP, Cacti


Beneficije:

 • Stalno zaposlenje
 • Lokacija u centru grada
 • Plaćene obuke, sertifikati, odlasci na međunarodne konferencije
 • Plaćeno odsustvo u svrhe profesionalnog razvoja
 • Rad u modernom okruženju