Inženjer u operativnom centru – Senior

 • Mainstream
 • Belgrade, Serbia

Inženjer u operativnom centru – Senior

Job description


  • 24/7 monitoring i eskalacija;
  • Napredna podrška klijentima u korišćenju naših cloud i hosting platformi;
  • Podrška klijentima u korišćenju public cloud infrastrukture (AWS, Azure, Gcloud…);
  • Održavanje i uspostavljanje virtuelne infrastrukture;
  • Osnovna podrška u radu mrežne infrastrukture;
  • Podešavanje monitoring sistema;
  • Provera i podešavanja backup sistema;
  • Izveštavanje;
  • Korišćenje ticketing sistema;
  • Evidencija radnog vremena;
  • Vođenje dokumentacije.

Requirements

  Potrebne veštine i sposobnosti:

  • Posedovanje sposobnosti za rad u smenama;
  • Napredno poznavanje Linux OS-a (bash scripting, ground-up konfiguracija, servisi…);
  • Iskustvo u radu sa: Apache, NginX, Postfix, Dovecot, MySQL / MariaDB;
  • Dobro poznavanje Microsoft AD, i svih servisa relevantnih za njegovo funkcionisanje;.
  • Napredni nivo poznavanja Microsoft infrastrukture i servisa (IIS, SQL, Exchange, FileShare, NTFS permisije...); 
  • Iskustvo u radu sa virtualizacionim tehnologijama (Hyper-V, Vmware, OnApp, XenServer…);
  • Poznavanje mrežnih tehnologija na nivou CCNA ili ekvivalent;
  • Iskustvo u radu sa tiketing sistemima;
  • Iskustvo u korišćenju platformi za monitoring.
  • Srednji nivo poznavanja engleskog jezika.


  Poželjna iskustva i znanja:

  • Iskustvo u radu sa nekom od popularnih public cloud platformi;
  • Viši nivo pisanja i konverzacije engleskog jezika;
  • Poznavanje LAMP i LEMP stack (bezbednost, permisije, intrusion detection, analiza logova);
  • Srednje ili napredno poznavanje Office365 servisa i administracije;
  • Iskustvo u radu sa bankarskim sektorom.


  Benefiti:

  • Rad sa ekspertima u timu gde se cene nove ideje i otvorena komunikacija;
  • Rad u dinamičnom okruženju sa modernom tehnologijom i opremom za rad;
  • Mogućnost ličnog i profesionalnog napredovanja u okviru kompanije;
  • Kontinuirano usavršavanje pomoću mentorskog rada, internih i eksternih obuka;
  • Niz benefita koji uključuju i privatno zdravstveno osiguranje;
  • Rad u modernom prostoru na atraktivnoj lokaciji.