Inženjer u operativnom centru – Junior

 • Mainstream
 • Belgrade, Serbia

Inženjer u operativnom centru – Junior

Job description


 • 24/7 monitoring i eskalacija;
 • Podrška klijentima u korišćenju naših cloud i hosting platformi;
 • Podrška klijentima u korišćenju public cloud infrastrukture (AWS, Azure, Gcloud…);
 • Održavanje virtuelne infrastrukture;
 • Osnovna podrška u radu mrežne infrastrukture;
 • Izveštavanje;
 • Korišćenje ticketing sistema;
 • Evidencija radnog vremena;
 • Vođenje dokumentacije.

Requirements


  Potrebne veštine i sposobnosti:

  • Posedovanje sposobnosti za rad u smenama;
  • Poznavanje Linux operativnih sistema sistema na nivou LPIC-1 / CompTia Linux+ (komandna linija, osnovne operacije, permisije, monitoring resursa i procesa, editori, mrežna podešavanja, particionisanje...);
  • Poznavanje Microsoft infrastrukture i servisa (IIS, SQL, Exchange, AD, FileShare, NTFS permisije...); 
  • Iskustvo u radu sa virtualizacionim tehnologijama (Hyper-V, Vmware, OnApp, XenServer…);
  • Poznavanje TCP/IP-a i osnovnih mrežnih protokola (DNS, FTP, SSH, SFTP..);
  • Srednji nivo poznavanja engleskog jezika.


  Poželjna iskustva i znanja:

  • Iskustvo u radu sa nekom od popularnih public cloud platformi;
  • Poželjno 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima;
  • Napredno poznavanje Linux OS-a (bash scripting, ground-up konfiguracija, servisi…);
  • Poznavanje LAMP i LEMP stack (bezbednost, permisije, intrusion detection, analiza logova);
  • Iskustvo u radu sa: Apache, NginX, Postfix, Dovecot, MySQL / MariaDB;
  • Napredno poznavanje Windows Server OS-a (AD, PowerShell, Exchange…);
  • Poznavanje računarskih mreža na nivou CCNA ili ekvivalent;
  • Iskustvo u radu sa tiketing sistemima;
  • Iskustvo u korišćenju platformi za monitoring.


  Benefiti:

  • Rad sa ekspertima u timu gde se cene nove ideje i otvorena komunikacija;
  • Rad u dinamičnom okruženju sa modernom tehnologijom i opremom za rad;
  • Mogućnost ličnog i profesionalnog napredovanja u okviru kompanije;
  • Kontinuirano usavršavanje pomoću mentorskog rada, internih i eksternih obuka;
  • Niz benefita koji ukljkučuju i privatno zdravstveno osiguranje;
  • Rad u modernom prostoru na atraktivnoj lokaciji.