Inženjer u operativnom centru

 • Mainstream
 • Belgrade, Serbia

Inženjer u operativnom centru

Job description

 • Rešavanje incidenata i eskalacije;
 • Podrška klijentima u korišćenju Mainstream cloud i hosting platformi;
 • Podrška klijentima u korišćenju public cloud infrastrukture (AWS, Azure, GCP);
 • Održavanje virtuelne infrastrukture;
 • Osnovna podrška u radu mrežne infrastrukture;
 • Korišćenje ticketing sistema;
 • Monitoring i kontinuirano praćenje pristiglih alarma
 • Upotreba time tracking software-a;
 • Ažuriranje i kreiranje dokumentacije potrebne za procese u radu

Requirements

 • Posedovanje sposobnosti za rad u smenama (najviše 4 noćne smene na mesečnom nivou);
 • Poznavanje Linux operativnih sistema na nivou bliskom LPIC-1 / CompTia Linux+ (komandna linija, osnovne operacije, permisije, monitoring resursa i procesa, editori, mrežna podešavanja, particionisanje...);
 • Osnovno poznavanje Microsoft infrastrukture i servisa (AD, FileShare, NTFS permisije, IIS); 
 • Iskustvo u radu sa virtualizacionim tehnologijama (Hyper-V, Vmware, OnApp, XenServer…);
 • Poznavanje TCP/IP-a i osnovnih mrežnih protokola (DNS, FTP, SSH, SFTP..);
 • Srednji nivo poznavanja engleskog jezika

Poželjna iskustva i znanja:

 • Iskustvo u radu sa nekom od popularnih public cloud platformi (AWS, Azure, GCP);
 • Napredno poznavanje Linux OS-a (bash scripting, ground-up konfiguracija, servisi…);
 • Poznavanje LAMP i LEMP stack (bezbednost, permisije, intrusion detection, analiza logova);
 • Iskustvo u radu sa: Apache, NginX, Postfix, Dovecot, MySQL / MariaDB;
 • Napredno poznavanje Microsoft tehnologija (AD, PowerShell, Exchange, MS SQL…);
 • Poznavanje računarskih mreža na nivou CCNA ili ekvivalent;
 • Iskustvo u radu sa tiketing sistemima;
 • Iskustvo u korišćenju platformi za monitoring.


Benefiti:

 • Rad u dinamičnom timu gde se cene nove ideje i otvorena komunikacija;
 • Mogućnost ličnog i profesionalnog napredovanja u okviru kompanije;
 • Kontinuirano usavršavanje pomoću mentorskog rada, internih i eksternih obuka;
 • Niz benefita koji uključuju i privatno zdravstveno osiguranje;
 • Rad u modernom prostoru na atraktivnoj lokaciji.