Database Administrator

Job description

Osnovne aktivnosti:

 • Izgradnja sistema baza podataka visoke dostupnosti i kvaliteta u zavisnosti od uloge svakog krajnjeg korisnika
 • Dizajniranje i implementacija baza podataka u skladu sa informacionim potrebama krajnjih korisnika
 • Definisanje korisnika i omogućavanje distribucije podataka pravom korisniku u odgovarajućem formatu i blagovremeno
 • Korišćenje tehnike brzog oporavka transakcija i rezervnih podataka
 • Smanjivanje zastoja baze podataka i upravljanje parametrima kako bi se omogućili i pružili brži odgovori na upite
 • Pružanje proaktivne podrške za upravljanje podacima i obuke za korisnike
 • Određivanje, primenjivanje i dokumentovanje politike, procedure i standarda baze podataka
 • Redovno obavljanje testova i procena kako bi se obezbedila sigurnost podataka, privatnost i integritet
 • Praćenje performanse baze podataka, primenjivanje potrebnih promena i verzija po potrebi

Requirements

 • Iskustvo u radu i administraciji MSSQL baza
 • Iskustvo u radu i administraciji Oracle baza (12c, 19c) i Oracle stack-a (Oracle Grid Infra, CDB, PDB, Oracle ASM, Oracle RAC, DataGuard)
 • Iskustvo u radu sa nekim Enterprise Backup sistemima za backup&recover Oracle i MSSQL baza (CommVault, Veeam...)
 • Osnovno poznavanje infrastrukture na kojoj su podignute baze: Virtuelizacija (VMWare, Oracle Linux Virtualization Manager (KVM), Networking sistemi, Storage i backup sistemi

Benefiti:

 • Rad u dinamičnom timu gde su nove ideje i otvorena komunikacija veoma cenjeni
 • Visoka mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja unutar kompanije
 • Kontinuirana obuka kroz mentorske programe, interne i eksterne obuke i sertifikacije
 • Hibridni model rada uz kombinaciju rada od kuće i iz kancelarije
 • Niz benefita koje podrazumevaju privatno zdravstveno osiguranje
 • Rad u modernom prostoru na atraktivnoj lokaciji